Strona główna Historia Terminarz Zarząd Członkowie Prawo łowieckie Tereny łowieckie Trofea Galeria Kontakt

   KOŁO ŁOWIECKIE NR 6 "Koło łowieckie "Jeleń" w Złotowie zostało założone w 1962 r. Swoją działalność statutową rozpoczęło 29 maja 1962 roku, kiedy to na pierwszym Walnym Zgromadzeniu członków- założycieli, przyjęto Statut Koła, wybrano pierwszy Zarząd i nadano nazwę "JELEŃ".
   Członkami - założycielami Koła byli Koledzy myśliwi: Karol Adamczak, Roman Bojczuk, Jan Kociński, Jan Ciepłuch, Franciszek Chart, Bernard Maślanke, Gustaw Król, Kazimierz Gorączkowski, Witold Górecki, Bernard Smolarek i Mieczysław Kaczmarek. Funkcję przewodniczącego Koła powierzono Kol. Romanowi Bojczukowi, a funkcję łowczego objął Kol. Jan Kociński.
   Z chwilą powstania, Koło otrzymało w 10 - letnią dzierżawę dwa obwody łowieckie. Koło "Kuropatwa" w Lipce zrzekło się na rzecz nowo powstającego Koła obwód nr 192 (dzisiaj nr 17) o powierzchni 4830 ha, a koło "Knieja" w Krajence obwód nr 193 (dzisiaj nr 18) o powierzchni 4350 ha.
   W 1964 r. Koło "Jeleń" otrzymało z Koła Związku Literatów Polski pełno - leśny obwód nr 199 o powierzchni użytkowej 4370 ha, który po jednorocznym okresie użytkowania przekazano Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Szczecinie.
   Mijały lata, przybywało nowych członków i sympatyków łowiectwa. Koło systematycznie rozrastało się, stawało się z roku na rok bardziej liczne. Niezwykle sympatycznym i budzącym wiele nadziei na przetrwanie dobrych tradycji naszego Koła jest fakt, że od szeregu lat wielu synów podjęło godnie tradycje po swoich ojcach, a równoczesne uczestnictwo w pięknej sztuce łowieckiej ojca wraz ze swoim synem należy również do dobrej tradycji naszej organizacji łowieckiej. Nieubłagalny upływ czasu sprawił, że ubyło na zawsze z naszych szeregów wielu wspaniałych Kolegów i współtowarzyszy łowów.
   Spotkania hubertowskie odbywają się w wiacie zbudowanej w lesie niedaleko leśniczówki Łączyń.


Myśliwi którzy odeszli do krainy wiecznych łowów, będąc członkami Koła "Jeleń":

  1. Czech Marian,
  2. Donerowicz Edmund,
  3. Grochowski Rajmund - wieloletni Łowczy Koła,
  4. Gorączkowski Kazimierz,
  5. Jendhof Marceli,
  6. Kopeć Adam,
  7. Krzywicki Czesław,
  8. Misiak Zygfryd,
  9. Borkowski Stanisław,
10. Jasiek Eugeniusz,
11. Ossowski Mieczysław.
12. Górecki Witold
13. Szubert Ryszard
14. Gniot Edmund

wspominamy również nieżyjących kolegów, którzy w przeszłości byli naszymi członkami:

1. Jan Ciepłuch,
2. Mieczysław Kaczmarek,
3. Gustaw Król,
4. Bernard Maślanka,
5. Wincenty Pytko,
6. Antoni Wdowiak,
7. Sułkowski Tadeusz,
8. Stanisław Borkowski,
9. Bolesław Szudarski.